lt en

Organizacija

Visuomeninė organizacija "Vilnoja"
Zdziechovskio g. 27, Sudervės km., Vilniaus raj.
Kodas 8646689
S./Nr. 10080842010
AB bankas "Hansabankas"
Banko kodas 73000

Visuomeninė organizacija "Vilnoja" - ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra organizuoti visuomeninės organizacijos narių laisvalaikio veiklą bei užimtumą, propaguoti ir vystyti meną bei kultūrą, organizuoti socialinę paramą daugiavaikėms šeimoms, skatinti aplinkos apsaugą, organizuoti labdaringus bei kitokio pobūdžio renginius.

Vienas garsiausių ir jau penktus metus organizacijos "Vilnoja" rengiamų projektų – Lauko akmens skulptūros simpoziumas, http://www.stoneart.lt

Visuomeninė organizacija "Vilnoja" pagal LR Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnį yra paramos gavėja, turinti teisę gauti pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalį paramą. Mokesčio administratorius, nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu pervesti visuomeninei organizacijai "Vilnoja", mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, privalo pervesti šiai organizacijai minėtą sumą.

Taigi kreipiamės į Jus, manančius jog visuomeninė organizacija "Vilnoja" dirba naudingą bei svarbų visuomenei darbą, paremti ją, pervedant iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, numatytos LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje.

Prašymo pervesti 2% mokesčio paramai forma ir taisyklės

Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo:

Įsakymas 305 2002.09.25 Valstybės žinios, 2002, Nr. 95-4151 2002.09.25 Priėmė: Finansų ministerija. Įsigalioja nuo 2003.01.01.

Plačiau skaitykite:
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=187457&Condition2=2_procentų

Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės:

Įsakymas V-45 2003 02 07 Valstybės žinios, 2003, Nr. 16-688 2003 02 07 Priėmė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Įsigalioja nuo 2003 02 15.

Plačiau skaitykite:
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=205218&Condition2=

Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 forma:

http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0512p1.doc
http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0512p2.doc

© Stoneart 2001-2018